Yksi itsemyötätunnon hetki voi muuttaa päiväsi kulkua. Monta itsemyötätunnon hetkeä voivat muuttaa elämäsi. 

Haluaisitko olla onnellisempi, rohkeampi ja terveempi? Tutkimusten mukaan nämä ominaisuudet seuraavat, kun ryhdyt myötätuntoisemmaksi itseäsi kohtaan. Itsekritiikin sijaan kannattaa siis olla myötätuntoinen itselleen. Myötätuntoisuus on kuin lihas, se kehittyy harjoittelemalla.  

Jos annamme itsellemme vankkumatonta ystävällisyyttä kohdatessamme vaikean tilanteen, vältämme negatiivisuuden, pelon ja eristyneisyyden. Hyväksymällä epätäydellisyytemme ja sen, että kaikki ovat epätäydellisiä, alamme tuntea olomme turvallisemmaksi, hyväksytyksi ja elossa olevaksi. 

Kohti itsemyötätuntoa 

Itsemyötätunto (self compassion) on vaativuuden ja psyykkisen joustamattomuuden vastavoima. Itsemyötätunto tarkoittaa itseensä suhtautumista ystävällisesti ja sydämellisesti. Se koostuu kolmesta tekijästä: ystävällisyydestä itseä kohtaan, jaetusta ihmisyydestä ja tietoisesta läsnäolosta. Itseään tulisi kannustaa ja rohkaista sättimisen ja tuomitsemisen sijana. Vaikeat tunteet tulee kohdata, mutta niitä ei pidä vähätellä eikä liioitella.  

Itsemyötätunnossa on kaksi askelta. Ensiksi on kyettävä huomaamaan kärsimys eli asia tai tunne, jota pyrkii välttelemään. Toiseksi on haluttava ja kyettävä lievittämään sitä eri tavoin. Monilla on jo olemassa myötätunnon taitoja ja keinoja, ja ne toimivatkin hyvänä lähtökohta itsemyötätunnon kehittämiselle.  

Itsemyötätuntoa voi kehittää monella tavalla, esimerkiksi keskittymällä omiin ajatuksiin ja niiden muokkaamiseen ystävällisempään muotoon, mielikuvaharjoitteluilla, käyttämällä kehoa mielen rauhoittamiseen (rentoutusharjoitukset, syvähengitys, liikunta, luonnossa liikkuminen, saunominen) ja muuttamalla tekemisiä ystävällisempään suuntaan.  

Voit pohtia onko sinulla lupa antaa itsellesi aikaa rentoutua ja palautua, lupa tehdä mielekkäitä ”ei-tuotteliaita” asioita, lupa sanoa ei, lupa sanoa kyllä vaikka ei osaa täydellisesti, lupa tehdä virheitä ja käydä niitä läpi rakentavalla otteella. Voitko hyväksyä itsesi ja elämäntilanteesi juuri sellaisena kuin se nyt on? 

Mihin itsemyötätuntoa tarvitaan työelämässä? 

Yhteiskunta on nopeatempoisempi kuin aiemmin. Työelämässä on vähemmän resursseja, silti pitää saada enemmän aikaiseksi. Työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on haastavaa. Edellä kuvatun täydellisyyden tavoittelun ja suorittamisen vastakohta on itsemyötätunto. Itsemyötätunto ehkäisee loppuun palamista ja antaa tilaa luovuudelle ja rohkeudelle, kun ihmisarvo ei ole sidottuna suoritukseen. Kun on itseään kohtaan ystävällisempi ja myötätuntoisempi, saa elämään iloa ja tyytyväisyyttä. 

Vaikeuksien hetkellä ja virheitä tehdessä tulisi muistaa olla armollisempi itseään kohtaan, sillä silloin niistä palautuu nopeammin ja myös jaksaa nopeammin yrittää uudelleen. Jos on kovin itsekriittinen, voi virheiden ja vastoinkäymisten kohdalla herkemmin lamaantua. Itsemyötätuntoiset ihmiset kokevat vähemmän ahdistusta ja masennusta verrattuna kriittisesti itseensä suhtautuviin. 

Myötätuntoinen työkulttuuri lisää hyvinvointia. Hyväksyvä ilmapiiri työpaikalla lisää luottamusta. Luottamusta voi rakentaa esimerkiksi vaalimalla työpaikalla kulttuuria, jossa virheet ja epäonnistumiset sallitaan ja annetaan anteeksi. Hyväksyvä ilmapiiri luo turvallisuuden tunnetta ja lisää työntekijöiden uskallusta olla oma itsensä. Arvostaminen on myötätuntoa ja läsnäoloa. Hyvää vuorovaikutusta rakentaa myös arvostava ja kunnioittava suhtautuminen työkavereihin. Se näkyy myötätuntoisena suhtautumisena itseä ja muita kohtaan. 

Mikä on oman itsemyötätuntosi tilanne? Testaa itsemyötätuntosi täältä – ja muista suhtautua tulokseesi hyväksyvästi ja myötätuntoisesti. 

Irina Katajisto-Korhonen 

VERKKO-projektin työhyvinvoinnin sparraaja, psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntija 

Outi Konsell 

VERKKO-projektin työhyvinvoinnin sparraaja, psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntija 

Tiina Pohjolainen-Helminen 

Toimintaterapeuttiopiskelija, projektiassistentti 

Lähteet: 

Grandell, R. 2015. Itsemyötätunto. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Kallio, M. 2021. NLP Master Practioner materiaali. 

Nyyti ry n.d. Itsemyötätunto on ystävällisyyttä itseä kohtaan. Viitattu 4.11.2022. https://www.nyyti.fi/itsemyotatunto/  

Kuva: Pixabay