VERKKO

Yrityskohtaiset
sparraukset

Sparraukset ovat päättyneet!

VERKKO-hankkeen asiantuntijat tarjosivat hankkeen aikana yrityskohtaista sparrausta yhteisten valmennusten lisäksi. Asiantuntijasparraukset järjestettiin ensisijaisesti yrityksille, jotka olivat osallistuneet hankkeen palveluihin.

Kiitos jokaiselle osallistuneelle!

Yrityskohtaisen sparrauksen sisältö

Yhden asiantuntijasparrauksen kesto on n. 2 h ja yritys voi osallistua yhden kerran yhteen teemaan liittyvään sparraukseen. Yhteensä yritys voi osallistua enintään kaikkiin kuuteen sparraukseen, jolloin yritys saa eri teemoihin liittyen yrityskohtaista sparrausta n. 12 h.

Valmennukset ovat maksullisia, mutta yrityskoon mukaan tuettuja 60-80 %. Asiantuntijasparrauksien tukiosuus kerryttää yrityksen de Minimis -tuen määrää. Osallistuvien yritysten aiemmin saatu tuki ei saa ylittää 200 000 € kuluvalta ja kahdelta edeltävältä kalenterivuodelta.

Uutta kipinää! - liiketoiminnan uudelleenmuotoilun sparrauksia tarjottiin seuraavissa teemoissa:

Liiketoiminnan nykytilan kartoitus

↳ Liiketoiminnan nykytilan kartoituksessa pureudutaan yrityksen nykytilanteeseen business model canvasia hyödyntäen ja viimeistellään nykytilan kuvaus.

Palvelumuotoilusta tukea liiketoiminnan kehittämisessä

↳ Palvelumuotoilun sparrauksessa kehitetään yrityksen liiketoimintaa tai yksittäistä palvelua muotoilun keinoin. Asiantuntijasparrauksen lisäksi yrityksen on mahdollista toteuttaa palvelumuotoilun projekti ylemmän ammattikorkeakoulun palvelumuotoiluopiskelijoiden kanssa.

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet

↳ Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet -sparrauksessa syvennytään jalostamaan yrityksen liiketoimintamallia vastaamaan tulevaisuuden suunnitelmia ja uudistumistarpeita.

Talouden tunnusluvut

↳ Taloudelliset tunnusluvut -sparraus keskittyy yrityksen tilinpäätöslukujen analyyttiseen läpikäyntiin.

Yrityksen viestintä sosiaalisessa mediassa

↳ Yrityksen sosiaalisen median viestinnässä voidaan jalostaa sosiaalisen median strategiaa yhdessä vastaamaan yrityksen tarpeita tai suunnitella yhdessä sisältöaihioita sosiaalisen median vuosikelloon.

Työhyvinvoinnin verkostoissa tarjottiin yrityksille yrityskohtaista sparrausta, joka sisälsi asiantuntijan konsultaation yrityksen työhyvinvoinnin edistämiseen:

• Täsmälliset sparrauksen teemat sovitaan yhdessä yrityksen kanssa. Sparraus voidaan toteuttaa esimerkiksi yrityksen kehittämis- tai työhyvinvointipäivän yhteydessä omana aiheenaan.

• Sparrauksen teemat voivat olla esimerkiksi:

↳ Itsemyötätunnosta työhyvinvointia

↳ Palautumisen merkitys

↳ Terveysliikunta osana työhyvinvointia

↳ Liikuntakokeilut henkilöstölle

↳ Stressin hallinta ja rentoutuminen

↳ Kognitiivinen ergonomia

Deminimis-tuen
määrä

Yritys voi valintansa mukaan osallistua 1-6 sparraukseen, joista kukin kestoltaan n. 2 h. Yhden sparrauskerran hinta yritykselle lasketaan yrityksen koon mukaan:

Yksinyrittäjä [yrittäjä, ei henkilöstöä] + mikroyritys [henkilöstö alle 10]: 250 €, tuki 80 %. Asiakkaan maksuosuus 50 €.

Pienyritys [henkilöstö 10-49] + Keskisuuri yritys [henkilöstö 50-249]: 250 €, tuki 60 %. Asiakkaan maksuosuus 100 €.