VERKKO

Hybridityön workshop - työn muotoilusta kipinää johtamiseen
ja työn arkeen!

Hybridityön muotoilulla tukea johtamiseen ja hyvinvointiin

Hybridityöllä tarkoitamme laajasti aikaan ja paikkaan sitomatonta työtä, jota kuvaa työntekijän vastuu tuloksellisuudesta, oman työn kehittämisestä ja uuden oppimisesta. Hybridityössä teknologiat tukevat tiimien työskentelyä ja lisäävät tavoitettavuutta, kommunikaatiota ja yhteistyötä. Hybridityötä tekevissä työyhteisöissä opitaan yhdessä ja kehitetään yhteisen työn sujuvuutta.

Jos tarvitsette ajankohtaisia vinkkejä ja tukea hyvien ja sujuvien työkäytäntöjen ja yhteistyötapojen kehittämiseen tällaisessa aikaan ja paikkaan sitomattomassa hybridityössä, tässä on tarjolla siihen pureutuva työpaja. Paikalla on modernien työkäytäntöjen kehittämisen asiantuntijoita sekä hybridejä työkäytäntöjä kehittäviä kollegoita.

Työpajasarjassa kehitetään ratkaisuja hybridityön hallintaan johtamisen ja arjen työn sujuvuuden näkökulmista. Tavoitteena on tunnistaa yrityksen keskeiset hybridityön kehittämiskohteet ja löytää työn muotoilun avulla konkreettisia keinoja parantaa työn sujuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia.

Kevään 2022 aikana Verkko –projektin asiantuntijat työstävät hybridityön opasta, jota yhteiskehittelyn keinoin kehitetään edelleen kohdeyrityksissä syksyn aikana. Tavoitteena on luoda konkreettinen hybridityön johtamisen opas helpottamaan arjen työn suunnittelua ja organisointia.

Syksyn pilotointiin ja yhteiskehittämiseen on mahdollisuus päästä mukaan – kysy lisää!
Verkko –projektin asiantuntijat työstävät hybridityön opasta, jota yhteiskehittelyn keinoin kehitetään edelleen kohdeyrityksissä. Tavoitteena on luoda konkreettinen ja ketterä hybridityön johtamisen opas helpottamaan arjen työtä.

Pilotointiin ja yhteiskehittämiseen on mahdollisuus päästä mukaan – kysy lisää!

Hybridityön muotoilun työpajat yhteiskehittämisen merkeissä on saatu päätökseen ja Verkko -projektin asiantuntijat viimeistelevät hybridityön opasta. Suuri kiitos jokaiselle osallistuneelle!

Verkko –projektin asiantuntijat työstivät hybridityön opasta, jota yhteiskehittelyn keinoin kehitettiin edelleen kohdeyrityksissä. Hybridityön kehittämisen työpajoja järjestettiin yrityksissä syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Työpajojen teemat nousivat hybridityön oppaan sisällöistä ja muotoutuivat yritysten tarpeiden pohjalta. Työpajoista saatujen kokemusten ja palautteen perusteella viimeistelimme hybridityön oppaan ja nyt se on ladattavissa maksutta yrityksenne käyttöön.

Lämmin kiitos kaikille osallistujille erinomaisista keskusteluista ja osallistumisesta yhteiskehittämiseen! 

Anu Granberg

anu.granberg@turkuamk.fi

Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

Otamme mukaan 10-15 hybridiä tiimityötä tekevää varsinaissuomalaista pk-yritystä. Osallistuvien yritysten toimialoja ei ole rajattu, mutta toiminta on suunnattu erityisesti toimialoille, joissa Covid-19 on tuonut haasteita. Näitä aloja ovat esimerkiksi matkailu- ja ravitsemuspalvelut sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotanto. Ilmoittaudu työpajasarjaan tästä.

Työpajasarjaan osallistuminen on yritykselle maksutonta.

Työpajasarjan sisältö

Toteutamme kaksi samansisältöistä työpajasarjaa, joista yritys voi osallistua toiseen. Ensimmäinen kolmen työpajan sarja alkaa helmikuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2022 ja toinen alkaa syyskuussa 2022 ja päättyy tammikuussa 2023. Osallistujien toivotaan sitoutuvan osallistumaan jokaiseen työpajaan.

Lisäksi yrittäjillä on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen työpajojen välillä. Lue lisää yrityskohtaisesta sparrauksesta!

Tapaamisten teemat ja ajankohdat työpajasarjoissa

Hybridityö haltuun

15.2.2022

Tavoitteena on tunnistaa yrityksen hybridin työn kehittämistarpeita, joiden pohjalta täsmennetään tulevien työpajojen työskentelyä. Tunnistetaan arjen kehittämiskohteet mahdollisimman tarkasti ja konkreettisesti sekä aloitetaan hybridityön haltuunotto.

Hybridityön johtaminen

22.3.2022

Kehittämistarpeiden perusteella kehitetään hybridityön johtamisen käytänteitä. Työskentelyssä hyödynnetään työn muotoilun keinoja ja mahdollisuuksia arkeen sopivien ratkaisujen ja kokeilujen löytämiseksi.

Hybridityön hyvät käytännöt

17.5.2022

Viimeisen työpajan tavoitteena on jakaa hybridityön toimivia ja hyväksi koettuja käytänteitä. Opitaan yhdessä ja reflektoidaan toiminnan muutoksia ja jalostetaan työkäytäntöjä entistä paremmiksi.

Työn muotoilusta hyvinvointia ja tuottavuutta

15.2.2022

Tarkastellaan työn muotoilun keinoja ja mahdollisuuksia tuunata arkea ketterämmäksi. Kun arki sujuu ja on mutkatonta, huolimatta siitä missä ja miten työtä tehdään, tukee se henkilöstön hyvinvointia ja työn tuottavuutta