VERKKO

Ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja
parempaan hyvinvointiin

VERKKO-projektin tavoitteena on auttaa koronasta kärsineitä varsinaissuomalaisia yrityksiä selviytymään pandemian luomista haasteista sekä löytämään uutta virtaa lamaannuttavan jakson jälkeen. Hankkeen ytimessä on uusien, kestävämpien liiketoimintaratkaisujen tukeminen yrittäjien osaamista kehittämällä.

VERKKO-hanke on päättynyt. Kiitos jokaiselle osallistuneelle ja toimintaamme seuranneelle!

Autoimme yrityksiä ja yrittäjiä uuteen kasvuun tuottamalla uudenlaista osaamista liiketoiminnan kehittämiseen, yrityksen muutosvalmiuden lisäämiseen, hybridin työn johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Kehitimme yhdessä mikro- ja pk-yritysten kanssa kilpailukykyä ja muutosvalmiutta liiketoiminnan uudelleenmuotoilulla sekä vahvistimme työn tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia kehittämällä hybridin työn johtamista ja hallintaa. Lisäksi loimme työhyvinvoinnin edistämisen verkostoja, joissa parannetaan yrittäjien ja yritysten henkilöstön työssä jaksamista. Näissä interventioissa laadimme osallistujille henkilökohtaisen työhyvinvoinnin edistämisen ohjelman, motivoimme ja seurasimme tavoitteiden saavuttamista.

VERKKO – ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja parempaan hyvinvointiin – hankkeen toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja kesto on 1.9.2021-30.6.2023. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.