VERKKO

Ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja
parempaan hyvinvointiin

Tuemme varsinaissuomalaisia yrittäjiä ja yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä, hybridityön johtamisessa ja työhyvinvoinnin vahvistamisessa.

Tule mukaan!

Liiketoiminnan workshop

Uutta kipinää! – Liiketoiminnan uudelleenmuotoilu -työpajasarjassa keskitytään kehittämään yritysten liiketoimintaa hyödyntäen monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten palvelumuotoilua, liiketoiminnan canvasia ja yrityksen taloudellisten tunnuslukujen analyysiä.

Hybridityön workshop

Hybridityön workshopissa kehitetään ratkaisuja hybridin työn hallintaan johtamisen ja arjen työn sujuvuuden näkökulmista. Tavoitteena on tunnistaa yrityksen keskeiset hybridin työn kehittämiskohteet ja löytää työn muotoilun avulla konkreettisia keinoja parantaa työn sujuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia.

Työhyvinvoinnin verkostot

Työhyvinvoinnin edistämisen interventioissa osallistujat saavat asiantuntijan ja ryhmän tukea työhyvinvoinnin parantamiseen. Toteutamme intervention vuoden kestävässä ryhmätoiminnassa, joka koostuu työpajoista ja omaehtoisesta hyvinvoinnin edistämisestä.

Yrityskohtaiset sparraukset

VERKKO-hankkeen asiantuntijat tarjoavat yrityskohtaista sparrausta yhteisten valmennusten lisäksi. Asiantuntijasparraukset järjestetään ensisijaisesti yrityksille, jotka ovat osallistuneet hankkeen palveluihin.