VERKKO

Työhyvinvoinnin verkostot -
uutta virtaa jaksamiseen ja hyvinvointiin

Työhyvinvoinnin verkostoilla uutta virtaa jaksamiseen ja hyvinvointiin

Työhyvinvoinnin verkostot -työpajasarja on nyt päättynyt. Työpajasarja toteutettiin kahteen kertaan projektin aikana. Osallistujista muodostettiin verkosto, josta he saivat vertaistukea lähes vuoden kestävän toiminnan aikana. Osallistujat saivat valita omien tarpeidensa mukaan joko fyysisen ja/tai psyykkisen hyvinvoinnin ryhmän, jonka toimintoihin osallistua. Asiantuntijat toivat niin toiminnallisissa työpajoissa kuin verkostoissa tietoa ja tukea hyvinvoinnin tukemiseen, osallistujien tarpeisiin perustuen.  

Työpajasarjan alussa ja lopussa osallistujilla oli mahdollisuus hyvinvointimittaukseen, jonka avulla oli helpompaa tunnistaa mahdollisia hyvinvointiin liittyviä muutostarpeita. Osallistujat asettivat muutoksen tueksi henkilökohtaisia tavoitteita, joiden toteutumista tuettiin työpajoissa ja osallistujista muodostetussa verkostossa. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin teemojen lisäksi osallistujat saivat asiantuntijaluentoja liittyen ravitsemukseen ja uneen / lepoon palautumisen tukemisen näkökulmasta. 

Työpajoista saatujen kokemusten ja palautteen perusteella viimeistelimme Työhyvinvointia verkostoista -julkaisun ja nyt se on ladattavissa maksutta yrityksenne käyttöön.

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia osallistujia! 

Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

Mikro- ja pk-yritysten yrittäjät ja henkilöstö Varsinais-Suomen alueelta.

Mukaan otetaan 10-15 yritystä ja jokaisesta yrityksestä pääsee max. 5 henkilöä mukaan kumpaankin työhyvinvointiryhmään (fyysisen ja/tai henkisen hyvinvoinnin ryhmät).

Osallistuvien yrittäjien toimialoja ei ole rajattu, mutta toiminta on suunnattu erityisesti toimialoille, joissa Covid-19 on tuonut haasteita.

Työpajasarjaan osallistuminen on yritykselle maksutonta

Intervention
sisältö

Toteutamme yhteensä kaksi interventiosarjaa. Ensimmäinen sarja (5 työpajaa) alkaa joulukuussa 2021 ja päättyy marraskuussa 2022 ja toinen alkaa huhtikuussa 2022 ja päättyy maaliskuussa 2023. Osallistujien toivotaan sitoutuvan osallistumaan jokaiseen työpajaan.

Lisäksi jokaiselle ryhmälle luodaan yhteydenpitokanava, jossa saa vertais- ja asiantuntijatukea muutoksen toteutumiseen! (aktivointia / mini-interventio 1-2 x kk).

Tapaamisten teemat ja ajankohdat ensimmäisessä työpajasarjassa

Tapaamiset toteutuvat pääsääntöisesti klo 14–16, asiantuntijaluento 3.3.2022 klo 15–17.

Työhyvinvoinnin verkostot vesille: omasta hyvinvoinnista liikkeelle

14.12.2021

Ensimmäisessä tapaamisessa kerromme työhyvinvoinnin ryhmistä, työpajojen tarkemmasta sisällöstä sekä sovimme yhteisistä käytännöistä. Kartoitamme mitä työhyvinvoinnin ja terveyskunnon arviointitarpeita ryhmäläisillä on ja luomme perustan työhyvinvoinnin verkostoille.

Muutosta edistävät keinot: mistä liikkeelle?

Fyysisen hyvinvoinnin ryhmä: 20.1.2022
Henkisen hyvinvoinnin ryhmä: 27.1.2022

Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät kokoontuvat erikseen. Asiantuntijoiden johdolla arvioidaan mahdollisuuksia osallistujien hyvinvoinnin edistämiseen perustuen henkilökohtaisiin mittaustuloksiin. Osallistujat asettavat itselleen henkilökohtaisia tavoitteita hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi.

Asiantuntijaluento: Uni ja ravitsemus palautumisen edistäjinä ja hyvinvoinnin tukena

3.3.2022

Molemmille ryhmille yhteinen kerta, jolloin asiantuntijoiden johdolla perehdytään unen ja ravitsemuksen merkitykseen palautumisen edistäjinä ja hyvinvoinnin tukijoina.

Muutoksen tukeminen: miten ylläpidän hyvinvointiani

Fyysisen hyvinvoinnin ryhmä:
12.5.2022 & 8.9.2022
henkisen hyvinvoinnin ryhmä:
5.5.2022 & 15.9.2022

Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät kokoontuvat erikseen. Asiantuntijuuden ja vertaistuen avulla käydään läpi osallistujien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja tuetaan keinoja niiden ylläpitämiseksi. Pohditaan yhdessä ratkaisuja ja jaetaan kokemuksia. Muutoksen tekeminen ei ole koskaan helppoa, ja näissä työpajoissa pureudutaan yhdessä keinoihin, joilla muutoksista voi saada pysyviä käytäntöjä jokaisen arkeen.

Työhyvinvoinnin verkkojen nostaminen
ja jatkon suunnittelu

22.11.2022

Molemmille ryhmille yhteinen kerta. Osallistujat jakavat kokemuksiaan interventiosta ja omia hyviä käytänteitä. Arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan katse tulevaan: miten luodut verkostot jäävät elämään työpajasarjan jälkeenkin.

Tapaamisten teemat ja ajankohdat toisessa työpajasarjassa

Työhyvinvoinnin verkostot vesille: omasta hyvinvoinnista liikkeelle

26.4.2022

Ensimmäisessä tapaamisessa kerromme työhyvinvoinnin ryhmistä, työpajojen tarkemmasta sisällöstä sekä sovimme yhteisistä käytännöistä. Kartoitamme mitä työhyvinvoinnin ja terveyskunnon arviointitarpeita ryhmäläisillä on ja luomme perustan työhyvinvoinnin verkostoille.

Muutosta edistävät keinot: mistä liikkeelle?

Fyysisen hyvinvoinnin ryhmä: 18.5.2022
Henkisen hyvinvoinnin ryhmä: 23.5.2022

Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät kokoontuvat erikseen. Asiantuntijoiden johdolla arvioidaan mahdollisuuksia osallistujien hyvinvoinnin edistämiseen perustuen henkilökohtaisiin mittaustuloksiin. Osallistujat asettavat itselleen henkilökohtaisia tavoitteita hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi.

Asiantuntijaluento: Uni ja ravitsemus palautumisen edistäjinä ja hyvinvoinnin tukena

ke 31.8.2022 klo 14 - 16

Molemmille ryhmille yhteinen kerta, jolloin asiantuntijoiden johdolla perehdytään unen ja ravitsemuksen merkitykseen palautumisen edistäjinä ja hyvinvoinnin tukijoina.

Muutoksen tukeminen: miten ylläpidän hyvinvointiani

Fyysisen hyvinvoinnin ryhmä:
29.9.2022 & 25.1.2023
Henkisen hyvinvoinnin ryhmä:
6.10.2022 & 18.1.2023

Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät kokoontuvat erikseen. Asiantuntijuuden ja vertaistuen avulla käydään läpi osallistujien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja tuetaan keinoja niiden ylläpitämiseksi. Pohditaan yhdessä ratkaisuja ja jaetaan kokemuksia. Muutoksen tekeminen ei ole koskaan helppoa, ja näissä työpajoissa pureudutaan yhdessä keinoihin, joilla muutoksista voi saada pysyviä käytäntöjä jokaisen arkeen.

Työhyvinvoinnin verkkojen nostaminen
ja jatkon suunnittelu

30.3.2023

Molemmille ryhmille yhteinen kerta. Osallistujat jakavat kokemuksiaan interventiosta ja omia hyviä käytänteitä. Arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan katse tulevaan: miten luodut verkostot jäävät elämään työpajasarjan jälkeenkin.