VERKKO

Työhyvinvoinnin verkostot -
uutta virtaa jaksamiseen ja hyvinvointiin

Työhyvinvoinnin verkostoilla uutta virtaa jaksamiseen ja hyvinvointiin

Työhyvinvoinnin edistämisen interventioissa osallistujat saavat asiantuntijan ja ryhmän tukea työhyvinvoinnin parantamiseen. Toteutamme intervention vuoden kestävässä ryhmätoiminnassa, joka koostuu työpajoista ja omaehtoisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Tarjolla on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät sekä luentoja palautumisesta ja ravitsemuksesta.

Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

Mikro- ja pk-yritysten yrittäjät ja henkilöstö Varsinais-Suomen alueelta.

Mukaan otetaan 10-15 yritystä ja jokaisesta yrityksestä pääsee max. 5 henkilöä mukaan kumpaankin työhyvinvointiryhmään (fyysisen ja/tai henkisen hyvinvoinnin ryhmät).

Osallistuvien yrittäjien toimialoja ei ole rajattu, mutta toiminta on suunnattu erityisesti toimialoille, joissa Covid-19 on tuonut haasteita.

Työpajasarjaan osallistuminen on yritykselle maksutonta

Osallistumalla saat

• Valita kiinnostuksesi ja tarpeidesi pohjalta teeman, joka parhaiten edistää hyvinvointiasi.

• Asiantuntijoiden kanssa yhdessä laaditut henkilökohtaiset tavoitteet hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi.

• Vuoden ajan ryhmän tukea ja sparrausta hyvinvoinnin edistämisen tueksi.

• Tavoitteena on luoda työhyvinvoinnin verkosto, josta saat vertaistukea myös hankkeen jälkeen.

Intervention
sisältö

Toteutamme yhteensä kaksi interventiosarjaa. Ensimmäinen sarja (5 työpajaa) alkaa joulukuussa 2021 ja päättyy marraskuussa 2022 ja toinen alkaa huhtikuussa 2022 ja päättyy maaliskuussa 2023. Osallistujien toivotaan sitoutuvan osallistumaan jokaiseen työpajaan.

Lisäksi jokaiselle ryhmälle luodaan yhteydenpitokanava, jossa saa vertais- ja asiantuntijatukea muutoksen toteutumiseen! (aktivointia / mini-interventio 1-2 x kk).

Tapaamisten teemat ja ajankohdat ensimmäisessä työpajasarjassa

Tapaamiset toteutuvat pääsääntöisesti klo 14–16, asiantuntijaluento 3.3.2022 klo 15–17.

Työhyvinvoinnin verkostot vesille: omasta hyvinvoinnista liikkeelle

14.12.2021

Ensimmäisessä tapaamisessa kerromme työhyvinvoinnin ryhmistä, työpajojen tarkemmasta sisällöstä sekä sovimme yhteisistä käytännöistä. Kartoitamme mitä työhyvinvoinnin ja terveyskunnon arviointitarpeita ryhmäläisillä on ja luomme perustan työhyvinvoinnin verkostoille.

Muutosta edistävät keinot: mistä liikkeelle?

Fyysisen hyvinvoinnin ryhmä: 20.1.2022
Henkisen hyvinvoinnin ryhmä: 27.1.2022

Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät kokoontuvat erikseen. Asiantuntijoiden johdolla arvioidaan mahdollisuuksia osallistujien hyvinvoinnin edistämiseen perustuen henkilökohtaisiin mittaustuloksiin. Osallistujat asettavat itselleen henkilökohtaisia tavoitteita hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi.

Asiantuntijaluento: Uni ja ravitsemus palautumisen edistäjinä ja hyvinvoinnin tukena

3.3.2022

Molemmille ryhmille yhteinen kerta, jolloin asiantuntijoiden johdolla perehdytään unen ja ravitsemuksen merkitykseen palautumisen edistäjinä ja hyvinvoinnin tukijoina.

Muutoksen tukeminen: miten ylläpidän hyvinvointiani

Fyysisen hyvinvoinnin ryhmä:
12.5.2022 & 8.9.2022
henkisen hyvinvoinnin ryhmä:
5.5.2022 & 15.9.2022

Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät kokoontuvat erikseen. Asiantuntijuuden ja vertaistuen avulla käydään läpi osallistujien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja tuetaan keinoja niiden ylläpitämiseksi. Pohditaan yhdessä ratkaisuja ja jaetaan kokemuksia. Muutoksen tekeminen ei ole koskaan helppoa, ja näissä työpajoissa pureudutaan yhdessä keinoihin, joilla muutoksista voi saada pysyviä käytäntöjä jokaisen arkeen.

Työhyvinvoinnin verkkojen nostaminen
ja jatkon suunnittelu

22.11.2022

Molemmille ryhmille yhteinen kerta. Osallistujat jakavat kokemuksiaan interventiosta ja omia hyviä käytänteitä. Arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan katse tulevaan: miten luodut verkostot jäävät elämään työpajasarjan jälkeenkin.

Tapaamisten teemat ja ajankohdat toisessa työpajasarjassa

Työhyvinvoinnin verkostot vesille: omasta hyvinvoinnista liikkeelle

26.4.2022

Ensimmäisessä tapaamisessa kerromme työhyvinvoinnin ryhmistä, työpajojen tarkemmasta sisällöstä sekä sovimme yhteisistä käytännöistä. Kartoitamme mitä työhyvinvoinnin ja terveyskunnon arviointitarpeita ryhmäläisillä on ja luomme perustan työhyvinvoinnin verkostoille.

Muutosta edistävät keinot: mistä liikkeelle?

Fyysisen hyvinvoinnin ryhmä: 18.5.2022
Henkisen hyvinvoinnin ryhmä: 23.5.2022

Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät kokoontuvat erikseen. Asiantuntijoiden johdolla arvioidaan mahdollisuuksia osallistujien hyvinvoinnin edistämiseen perustuen henkilökohtaisiin mittaustuloksiin. Osallistujat asettavat itselleen henkilökohtaisia tavoitteita hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi.

Asiantuntijaluento: Uni ja ravitsemus palautumisen edistäjinä ja hyvinvoinnin tukena

ke 31.8.2022 klo 14 - 16

Molemmille ryhmille yhteinen kerta, jolloin asiantuntijoiden johdolla perehdytään unen ja ravitsemuksen merkitykseen palautumisen edistäjinä ja hyvinvoinnin tukijoina.

Muutoksen tukeminen: miten ylläpidän hyvinvointiani

Fyysisen hyvinvoinnin ryhmä:
29.9.2022 & 25.1.2023
Henkisen hyvinvoinnin ryhmä:
6.10.2022 & 18.1.2023

Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ryhmät kokoontuvat erikseen. Asiantuntijuuden ja vertaistuen avulla käydään läpi osallistujien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja tuetaan keinoja niiden ylläpitämiseksi. Pohditaan yhdessä ratkaisuja ja jaetaan kokemuksia. Muutoksen tekeminen ei ole koskaan helppoa, ja näissä työpajoissa pureudutaan yhdessä keinoihin, joilla muutoksista voi saada pysyviä käytäntöjä jokaisen arkeen.

Työhyvinvoinnin verkkojen nostaminen
ja jatkon suunnittelu

30.3.2023

Molemmille ryhmille yhteinen kerta. Osallistujat jakavat kokemuksiaan interventiosta ja omia hyviä käytänteitä. Arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan katse tulevaan: miten luodut verkostot jäävät elämään työpajasarjan jälkeenkin.