VERKKO

Ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja
parempaan hyvinvointiin

Tuemme varsinaissuomalaisia yrittäjiä ja yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä, hybridityön johtamisessa ja työhyvinvoinnin vahvistamisessa.

Opas liiketoiminnan kehittämiseen

Osa 1: Palvelumuotoilun ja muotoilu- ajattelun avulla uutta suuntaa

Sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla. Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että yrityksen strategisen kehittämisen parissa työskentelevälle henkilöstölle. Käsikirjassa esitellään työkaluja ja prosesseja liiketoiminnan kehittämiseen.

Osa 2:
Talouden tunnusluvut

Sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa hyödyntämällä talouden tunnuslukujen analyysia. Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että yrityksen talouden parissa työskentelevälle henkilöstölle. Käsikirjassa opitaan ymmärtämään tilinpäätös-lukuja sekä tunnistamaan avainlukujen ja -mittareiden hyödyntämistä osana liiketoiminnan kehittämistä. 

Osa 3:
Sosiaalinen media haltuun

Sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi sosiaalisen median viestintää ja vaikuttavuutta. Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että viestinnän ja markkinoinnin parissa työskentelevälle henkilöstölle. Käsikirjassa käydään läpi mm. sosiaalisen median strategian luominen, käytännönläheisen vuosikellon suunnittelu sekä maksullisten mainosten suunnittelu osana viestintää ja markkinointia. 

Hybridityöhön ja työhyvinvointiin

Hybridityön
opas

Tämä opas tukee yrityksiä hybridiin työhön liittyvän kokonaisuuden hahmottamisessa ja tarjoaa työvälineitä räätälöidä yrityskohtaisesti hybridityötä koskevia ratkaisuja ja sopimuksia. Oppaassa tuodaan esille säännöt ja lait, jotka ohjaavat toimintaa sekä esitetään ohjeita, joita yritykset voivat arvioida ja soveltaa hybridin työtavan ratkaisuissaan. 

Työhyvinvointia
verkostoista

Tässä julkaisussa syvennytään verkostojen asemaan työhyvinvoinnissa, ja esitellään hankkeen aikana toteutettuja psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tueksi kehitettyjä ratkaisuja Julkaisussa käsitellään verkostojen lisäksi mm., ravitsemuksen, stressinhallinnan, itsemyötätunnon ja levon asemaa työhyvinvoinnissa ja palautumisessa. 

Tarjoamamme palvelut

Yrityskohtaiset sparraukset

VERKKO-hankkeen asiantuntijat tarjoavat yrityskohtaista sparrausta yhteisten valmennusten lisäksi. Asiantuntijasparraukset järjestetään ensisijaisesti yrityksille, jotka ovat osallistuneet hankkeen palveluihin.

Hybridityön workshop

Hybridityön workshopissa kehitetään ratkaisuja hybridin työn hallintaan johtamisen ja arjen työn sujuvuuden näkökulmista. Tavoitteena on tunnistaa yrityksen keskeiset hybridin työn kehittämiskohteet ja löytää työn muotoilun avulla konkreettisia keinoja parantaa työn sujuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia.

Työhyvinvoinnin verkostot

Työhyvinvoinnin edistämisen interventioissa osallistujat saavat asiantuntijan ja ryhmän tukea työhyvinvoinnin parantamiseen. Toteutamme intervention vuoden kestävässä ryhmätoiminnassa, joka koostuu työpajoista ja omaehtoisesta hyvinvoinnin edistämisestä.

Työpajasarja on päättynyt.

Liiketoiminnan workshop

Uutta kipinää! – Liiketoiminnan uudelleenmuotoilu -työpajasarjassa kehitimme yritysten liiketoimintaa hyödyntäen monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten palvelumuotoilua, liiketoiminnan canvasia ja yrityksen talouden tunnuslukujen analyysiä. 

Työpajasarja on päättynyt.

Uusimmat blogijulkaisut

Liiketoiminnan työpajat

Liiketoiminnan muotoilu mahdollistaa käyttäjien tarpeita vastaavien, mutta myös liiketoiminnallisesti toteutettavissa olevien palveluiden luomisen....

Lue lisää