VERKKO

Liiketoiminnan workshop -
uutta kipinää yrityksen liiketoimintaan!

Uutta kipinää! - liiketoiminnan uudelleenmuotoilu

Työpajasarjassa keskitytään kehittämään yritysten liiketoimintaa hyödyntäen monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten palvelumuotoilua, liiketoiminnan canvasia ja yrityksen taloudellisten tunnuslukujen analyysiä. Kukin yrittäjä muotoilee kehitystehtävänään liiketoimintaansa työpajasarjan aikana.

Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

Molempiin työpajasarjoihin otetaan mukaan 15 yrittäjää. Työpajat ovat tarkoitettu varsinaissuomalaisille pk-yrityksille. Osallistuvien yrittäjien toimialoja ei ole rajattu, mutta toiminta on suunnattu erityisesti toimialoille, joissa Covid-19 on tuonut haasteita. Aloja ovat esimerkiksi matkailu, ravitsemuspalvelut, kulttuuri- ja tapahtumatuotanto.

Työpajasarjaan osallistuminen on yrittäjille maksutonta.

Osallistumalla saat

• Uutta osaamista liiketoiminnan ja uusien palveluiden kehittämiseen sekä tuottavuuden vahvistamiseen

• Konkreettisen liiketoimintasuunnitelman, jossa on huomioitu yrityksen uudistumiskyvykkyys ja ennakointi

• Työkaluja ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen, tulevaisuuden ennakointiin, some-viestintään ja yrityksen talouden suunnitteluun kestävältä pohjalta

• Uutta osaamista palvelumuotoilun keinoista yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä

• Tietoa toimintaympäristön megatrendeistä ja niiden huomioimisesta osana liiketoiminnan kehittämistä

Työpajasarjan sisältö

Yksi työpajasarja koostuu 6 temaattisesta tapaamisesta. Ensimmäinen työpajasarja toteutettiin tammi-toukokuussa 2022 ja toinen työpajasarja toteutetaan lokakuussa 2022 – maaliskuussa 2023. Osallistujien toivotaan sitoutuvan osallistumaan jokaiseen työpajaan.

Lisäksi yrittäjillä on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen työpajojen välillä. Lue lisää yrityskohtaisesta sparrauksesta!

Tapaamisten teemat ja ajankohdat toisessa työpajasarjassa

Tapaamisten teemat ja ajankohdat ensimmäisessä työpajasarjassa

Tapaamiset järjestetään EduCityssä, huoneessa Ringsberg (EDU 1090), osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520, Turku

Osallistuminen etänä Teamsin välityksellä on myös mahdollista, joskin suosittelemme mahdollisuuksien mukaan osallistumaan paikan päällä. 

Liiketoiminnan
nykytilan kartoitus

6.10.2022 klo 8.30-12.00

Business model canvas on palvelukehityksen, uuden liiketoiminnan kehittämisen ja arvioinnin, liiketoiminnan visualisoinnin ja liiketoiminnan uudistamisen väline. Työpajassa käydään läpi yrityksen nykytilannetta ja kuvataan nykyinen liiketoimintamalli käyttäen Canvas -työskentelyä.

Tulevaisuus-skenaariotyöskentely

28.11.2022 klo 8.30-17.00

Huom. Osallistuminen vain Zoomin välityksellä

Työpajassa Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat kehittävät ideoita yrityksen liiketoimintaan yritysten toimeksiannon mukaisesti. Työpaja koostuu päivän mittaisesta hackathonista, jossa aamulla yrittäjä esittelee toimeksiannon ryhmille ja tukee ryhmää ideoinnin alkuvaiheessa. Iltapäivällä ryhmät esittelevät ideat yrittäjälle.

Palvelumuotoilusta tukea liiketoiminnan kehittämisessä

8.12.2022 KLO 8.30-12.00

Palvelumuotoilun avulla tarkastellaan yrityksen tämänhetkistä tilannetta, kartoitetaan sekä hyvin toimivat asiat että kehittämistarpeet. Yhdessä eri sidosryhmien kanssa muotoillaan liiketoimintaa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Palvelumuotoilun avulla ymmärretään palveluun vaikuttavat seikat, nähdään asiat uusista näkökulmista ja löydetään tuoreita tapoja haasteiden ratkaisemiseksi.

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet

19.1.2023 KLO 8.30-12.00

Työpajassa jalostetaan liiketoimintamallia osana yrityksen tulevaisuuden uudistumista. Lisäksi työpajassa kehitetään Service blueprinttiä eli prosessikaaviota ja palvelun yksityiskohtaista mallia, jossa esitetään palvelun eri osien liittyminen toisiinsa.

Talouden tunnusluvut

16.2.2023 KLO 8.30-12.00

Yrityksen ennakoiva taloudenhallinta tarkoittaa tulevaisuuteen tähtäävää toiminnan kehittämistä. Työpajassa opitaan ymmärtämään ja tulkitsemaan oman yrityksen tilinpäätöslukuja monipuolisesti. Lisäksi työpajasta saa tukea oman yrityksen avainlukujen ja -mittareiden tunnistamiseen osana liiketoiminnan kehittämistä.

Yrityksen viestintä sosiaalisessa mediassa

16.3.2023 klo 8.30-12.00

Työpajassa käydään läpi yrityksen sosiaalisen median strategiaa ja some-viestinnän suunnittelua. Työpajan aikana paneudutaan eri some-verkostoissa vaikuttamiseen, kanavien valintaan sekä some-vaikuttavuuden mittaamiseen.

Liiketoiminnan
nykytilan kartoitus

20.1.2022 klo 8.30-12.00

Business model canvas on palvelukehityksen, uuden liiketoiminnan kehittämisen ja arvioinnin, liiketoiminnan visualisoinnin ja liiketoiminnan uudistamisen väline. Työpajassa käydään läpi yrityksen nykytilannetta ja kuvataan nykyinen liiketoimintamalli käyttäen Canvas -työskentelyä.

Palvelumuotoilusta tukea liiketoiminnan kehittämisessä

10.2.2022 KLO 8.30-12.00

Palvelumuotoilun avulla tarkastellaan yrityksen tämänhetkistä tilannetta, kartoitetaan sekä hyvin toimivat asiat että kehittämistarpeet. Yhdessä eri sidosryhmien kanssa muotoillaan liiketoimintaa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Palvelumuotoilun avulla ymmärretään palveluun vaikuttavat seikat, nähdään asiat uusista näkökulmista ja löydetään tuoreita tapoja haasteiden ratkaisemiseksi.

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet

3.3.2022 KLO 8.30-12.00

Työpajassa jalostetaan liiketoimintamallia osana yrityksen tulevaisuuden uudistumista. Lisäksi työpajassa kehitetään Service blueprinttiä eli prosessikaaviota ja palvelun yksityiskohtaista mallia, jossa esitetään palvelun eri osien liittyminen toisiinsa.

Talouden tunnusluvut

24.3.2022 KLO 8.30-12.00

Yrityksen ennakoiva taloudenhallinta tarkoittaa tulevaisuuteen tähtäävää toiminnan kehittämistä. Työpajassa opitaan ymmärtämään ja tulkitsemaan oman yrityksen tilinpäätöslukuja monipuolisesti. Lisäksi työpajasta saa tukea oman yrityksen avainlukujen ja -mittareiden tunnistamiseen osana liiketoiminnan kehittämistä.

Tulevaisuus-skenaariotyöskentely

25.4.2022 klo 8.00-16.00

Työpajassa Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat kehittävät ideoita yrityksen liiketoimintaan yritysten toimeksiannon mukaisesti. Työpaja koostuu päivän mittaisesta hackathonista, jossa aamulla yrittäjä esittelee toimeksiannon ryhmille ja tukee ryhmää ideoinnin alkuvaiheessa. Iltapäivällä ryhmät esittelevät ideat yrittäjälle.

Yrityksen viestintä sosiaalisessa mediassa

19.5.2022 klo 8.30-12.00

Työpajassa käydään läpi yrityksen sosiaalisen median strategiaa ja some-viestinnän suunnittelua. Työpajan aikana paneudutaan eri some-verkostoissa vaikuttamiseen, kanavien valintaan sekä some-vaikuttavuuden mittaamiseen.