VERKKO

Ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja
parempaan hyvinvointiin

Palveluidemme asiantuntijat

Liiketoiminnan workshop

Heli Aramo-Immonen

Heli Aramo-Immonen TkT, Dos toimii tekniikan ja liiketoiminnan yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun TELI Master Schoolissa. Hänen osaamisalueensa on organisaation osaamisen johtaminen ja liiketoiminnan johtaminen.

Marika Säisä

Marika Säisä toimii tietojenkäsittelyn lehtorina Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa on liiketalouden kehittäminen ja yrityksen viestintä ja markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Heli Aramo-Immonen

Heli Aramo-Immonen TkT, Dos toimii tekniikan ja liiketoiminnan yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun TELI Master Schoolissa. Hänen osaamisalueensa on organisaation osaamisen johtaminen ja liiketoiminnan johtaminen.

Marika Säisä

Marika Säisä toimii tietojenkäsittelyn lehtorina Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa on liiketalouden kehittäminen ja yrityksen viestintä ja markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Päivi Katajamäki

Päivi Katajamäki TaM toimii palvelumuotoilun opettajana Turun ammattikorkeakoulun Tekniikan ja liiketoiminnan Master Schoolissa ja Teknossa. Hänellä on monipuolista kokemusta palvelumuotoiluun ja kehittämisprojekteihin liittyvistä tehtävistä ja ohjauksesta.

Photo of Laura

Laura Granath


Laura Granath toimii projektityöntekijänä Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella. Hän toimii hankkeen teknisenä tukena ja viestintävastaavana.

Päivi Katajamäki

Päivi Katajamäki TaM toimii palvelumuotoilun opettajana Turun ammattikorkeakoulun Tekniikan ja liiketoiminnan Master Schoolissa ja Teknossa. Hänellä on monipuolista kokemusta palvelumuotoiluun ja kehittämisprojekteihin liittyvistä tehtävistä ja ohjauksesta.

Photo of Laura

Laura Granath

Laura Granath toimii projektityöntekijänä Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella. Hän toimii hankkeen teknisenä tukena ja viestintävastaavana.

Hybridityön workshop

Anu Granberg

Anu Granberg, TtM, ft, toimii sekä fysioterapian lehtorina että työn uusien muotojen tutkimuksen ja kehittämisen tutkimusryhmän jäsenenä. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin osalta sekä työhyvinvoinnin kehittäminen työn uusien muotojen osalta.

Ursula Hyrkkänen

FT Ursula Hyrkkänen työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa johtavana yliopettajana. Hän työskennellyt useiden moniammatillisten tutkimushankkeiden ja verkostojen johtajana ja osallistunut useiden kansainvälisten TKI-hankkeiden toteuttamiseen. Hän on tutkinut erityisesti tulevaisuuden työmuotoja, niiden hyvinvointivaikutuksia ja niihin liittyvien johtamiskäytäntöjen ja tilaratkaisujen kehittämistä. Hänellä on yli 50 tieteellistä julkaisua aihealueelta. Verkko-hankkeessa hän on toiminut hybridityön ja sen kehittämisen asiantuntijana.

Anu Granberg

Anu Granberg, TtM, ft, toimii sekä fysioterapian lehtorina että työn uusien muotojen tutkimuksen ja kehittämisen tutkimusryhmän jäsenenä. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin osalta sekä työhyvinvoinnin kehittäminen työn uusien muotojen osalta.

Ursula Hyrkkänen

FT Ursula Hyrkkänen työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa johtavana yliopettajana. Hän työskennellyt useiden moniammatillisten tutkimushankkeiden ja verkostojen johtajana ja osallistunut useiden kansainvälisten TKI-hankkeiden toteuttamiseen. Hän on tutkinut erityisesti tulevaisuuden työmuotoja, niiden hyvinvointivaikutuksia ja niihin liittyvien johtamiskäytäntöjen ja tilaratkaisujen kehittämistä. Hänellä on yli 50 tieteellistä julkaisua aihealueelta. Verkko-hankkeessa hän on toiminut hybridityön ja sen kehittämisen asiantuntijana.

Työhyvinvoinnin verkostot

Marion Karppi

Marion Karppi TtM, ft toimii työn uusien muotojen tutkimuksen ja kehittämisen tutkimusryhmävastaavana sekä fysioterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Hänen osaamisalueensa on työhyvinvoinnin kehittäminen erityisesti työn uusien muotojen osalta.

Irina Katajisto-Korhonen

Irina Katajisto-Korhonen toi­min­ta­te­ra­peut­ti (Yamk), AmO toi­mii toi­min­ta­te­ra­pian leh­to­ri­na Turun am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa DiSKun o­saa­mis­a­lu­eel­la. Hä­nen osaamisalueitaan ovat mm. mie­len­ter­veys­kun­tou­tus, tii­mi­op­pi­mi­nen, te­ra­peut­ti­nen toiminta sekä laatu ja kehittäminen.

Marion Karppi

Marion Karppi TtM, ft toimii työn uusien muotojen tutkimuksen ja kehittämisen tutkimusryhmävastaavana sekä fysioterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Hänen osaamisalueensa on työhyvinvoinnin kehittäminen erityisesti työn uusien muotojen osalta.

Irina Katajisto-Korhonen

Irina Katajisto-Korhonen toimintaterapeutti (Yamk), AmO toimii toimintaterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa DiSKun osaamisalueella. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. mielenterveyskuntoutus, tiimioppiminen, terapeuttinen toiminta sekä laatu ja kehittäminen.

Outi Konsell

Outi Konsell (psyk.esh, TtM, psy­ko­te­ra­peut­ti ja työn­oh­jaa­ja) toi­mii Turun AMK:ssa leh­to­ri­na, hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­na, työn­oh­jaa­ja­na ja työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa kou­lut­ta­ja­na. Hän on työs­ken­nel­lyt mie­len­ter­veys- ja päih­de­hoi­to­työn o­pe­tuk­sen, työn­oh­jauk­sen ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen parissa useita vuosia.

Afrisa Kapella

Afrisa Kapella, TtM, ft, toimii fysioterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen erityisesti fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin sekä liikunnan osalta.

Outi Konsell

Outi Konsell (psyk.esh, TtM, psykoterapeutti ja työnohjaaja) toimii Turun AMK:ssa lehtorina, hyvinvointivalmentajana, työnohjaajana ja työnohjaajakoulutuksessa kouluttajana. Hän on työskennellyt mielenterveys- ja päihdehoitotyön opetuksen, työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen parissa useita vuosia.

Afrisa Kapella

Afrisa Kapella, TtM, ft, toimii fysioterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen erityisesti fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin sekä liikunnan osalta.

Muut asiantuntijamme

Jaana Lindgren

Jaana Lindgren (FM, MBA) toimii Turun ammattikorkeakoulussa hankeasiantuntijana ja englannin opettajana. Verkko-hankkeessa hän toimii hallinnollisena projektipäällikkönä.

Jaana Lindgren

Jaana Lindgren (FM, MBA) toimii Turun ammattikorkeakoulussa hankeasiantuntijana ja englannin opettajana. Verkko-hankkeessa hän toimii hallinnollisena projektipäällikkönä.