Hybridiin työtapaan kuuluu monipaikkainen työskentely, jossa työtä tehdään paitsi kotona tai oman organisaation tiloissa myös toisten organisaatioiden tiloissa, kulkuvälineissä, erilaisissa julkisissa tiloissa ja vapaa-ajan tiloiksi suunnitelluissa tiloissa. Tämä laajentaa työyhteisön käsitettä.  

Tukea omalle työlle saadaan paitsi omasta organisaatiosta myös monissa paikoissa kohdattavien työyhteisöjen jäseniltä. Tämä voi samalla liudentaa tarvetta liittyä juuri oman työpaikan seinien sisällä olevaan yhteisöön. Kun työn luonne vie rikastuttaviin yhteisöihin, mieleen voi hiipiä ajatus siitä, milloin etääntyy liiaksi kotiorganisaation yhteisöstään ja milloin etääntymisestä alkaa olla haittaa. Toisaalta moni joutuu melko yksin pohtimaan sitä, miten rakentaa työpaikkojen verkostosta sellainen myös sellainen sosiaalinen yhteisö, joka vie vastuulla olevaa työtä parhaiten eteenpäin. 

Työn imu on työhön liittyvää merkityksellisyyden kokemusta ja innostusta. 

Tutkimusten mukaan paljon etätyötä tekevät pelkäävät jäävänsä fyysisesti läsnä olevia kollegoitaan helpommin syrjään silloin, kun organisaatiossa päätetään vaikkapa työntekijöitä koskevista uusista hankinnoista, mahdollisuudesta koulutukseen tai urakehitykseen. Emme vielä tiedä, missä määrin nämä ajatukset ohjaavat myös hybridissä työssä työtavan ja -paikan valintaa.  

Niin tai näin, tällaisten pelkojen ei pitäisi kaivertaa yksittäisen työntekijän mieltä. Ne pitäisi ottaa puheeksi. Niiden kuuluisi olla esimiehen ja työyhteisön mielessä ja näkyä teoissa siten, että reissun päällä monissa yhteisöissä työskentelevä pystyy keskittymään työhönsä, saamaan tulosta aikaan sekä välittämään organisaationsa arvoja ja arvostusta yhteisöihin, joissa hän vierailee ja työskentelee.   

Työn imua kokevat työntekijät arvostavat omaa organisaatiotaan. 

Työn imu on työhön liittyvää merkityksellisyyden kokemusta ja innostusta. Sen yksi osatekijä on omistautuminen, joka syntyy hyvästä ammatillisesta itsetunnosta ja siitä, että tekijä ylpeä työstään. Hybridissä työssä voisi tuoda rinnalle kysymyksen oman ”organisaation imusta”: mitkä tekijät organisaatiossanne, työpaikallanne, tiimissänne ovat niitä, joiden vuoksi monipaikkaisesti työskentelevä kokee hyvää ”organisatorista itsetuntoa” ja on ylpeä kotipesästään?  

Työn imua kokevat työntekijät sitoutuvat työhönsä, ovat aloitteellisia ja uudistushaluisia, auttavat työkavereitaan ja tartuttavat imua yhteisöönsä. Kun työskentelee monissa eri paikoissa ja yhteisöissä, oman organisaation arvostus, imu, on tärkeä asia. Se näkyy, säteilee ja tarttuu. 

Ursula Hyrkkänen
Johtava yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu 
VERKKO-projektissa uusien työnteon tapojen asiantuntija ja tutkija

Kuva: Unsplash