Verkko-hankkeessa on viimeisen kahden vuoden aikana tehty tiivistä yhteistyötä varsinaissuomalaisten yritysten kanssa: liiketoiminnan uudelleenmuotoilu -työpajasarjoissa kehitimme yritysten liiketoimintaa hyödyntäen monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten palvelumuotoilua, liiketoimintamallin analyysiä, hackathonia ja yrityksen talouden tunnuslukujen analyysiä. Hybridityön teemassa on yritysten kanssa yhteistyössä kehitetty ja testattu hybridityön hallinnan ja johtamisen opas. Hyvinvoinnin työpajasarjoissa on haettu virtaa jaksamiseen ja hyvinvointiin työhyvinvoinnin verkostoilla. 

Yritysten kanssa tehdyn yhteistyössä saatujen kokemusten ja kerätyn palautteen perusteella olemme suunnitelleet viisi opasta yritysten tueksi. Nyt nämä oppaat ovat maksutta kaikkien saatavilla: 

Opas liiketoiminnan kehittämiseen: Osa 1. Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla uutta suuntaa 

Tämä käsikirja on sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla.  Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että yrityksen strategisen kehittämisen parissa työskentelevälle henkilöstölle.  Käsikirjassa esitellään palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun työkaluja ja prosesseja liiketoiminnan kehittämisessä.  Kestävän kehityksen näkökulmia avataan vastuullisen liiketoiminnan huomioon ottamiseksi.  Käsikirja sisältää nykytilan kartoituksessa, kehityskohteiden määrittelyssä ja arvioinnissa sekä kehittämisessä käytettäviä työkaluja ja menetelmiä. 

Liiketoiminnan kehittäminen: talouden tunnusluvut 

Tämä käsikirja on sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla. Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että yrityksen strategisen kehittämisen parissa työskentelevälle henkilöstölle. Käsikirjassa esitellään palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun työkaluja ja prosesseja liiketoiminnan kehittämisessä. Kestävän kehityksen näkökulmia avataan vastuullisen liiketoiminnan huomioon ottamiseksi. Käsikirja sisältää nykytilan kartoituksessa, kehityskohteiden määrittelyssä ja arvioinnissa sekä kehittämisessä käytettäviä työkaluja ja menetelmiä. 

Liiketoiminnan kehittäminen: some haltuun 

Tämä käsikirja on sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla.  Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että yrityksen strategisen kehittämisen parissa työskentelevälle henkilöstölle.  Käsikirjassa esitellään palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun työkaluja ja prosesseja liiketoiminnan kehittämisessä.  Kestävän kehityksen näkökulmia avataan vastuullisen liiketoiminnan huomioon ottamiseksi.  Käsikirja sisältää nykytilan kartoituksessa, kehityskohteiden määrittelyssä ja arvioinnissa sekä kehittämisessä käytettäviä työkaluja ja menetelmiä. 

Hybridityön opas 

Tämä opas on sinulle, joka haluat tukea yrityksenne hybridiin työhön liittyvän kokonaisuuden hahmottamiseen. Opas tarjoaa erilaisia ratkaisuja hybridiin työhön ja esittelee käytännöllisiä työvälineitä hybridityötä koskevien ratkaisujen räätälöintiin. Oppaan ensimmäinen osa käsittelee sitä, minkälaisia vaatimuksia hybridi työ ja sen toimintaympäristö asettavat työn organisoinnille ja miten näihin haasteisiin voidaan vastata.  Oppaan toisessa osassa tarkastellaan hybridiin työtapaan liittyviä teemoja kuten työaikaa ja sen käyttöä, fyysisiä ja digitaalisia työtiloja sekä hybridin työn hallintaa. Kolmannessa osassa pureudutaan hybridityöhön työntekijän näkökulmasta ja mm. sitä, miten hybridissä työssä yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta saadaan vahvistettua.  

Opas on rakennettu niin, että kustakin teemasta esitetään viimeaikaisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa; tuodaan esille säännöt ja lait, jotka ohjaavat toimintaa; esitetään ohjeita, joita yritykset voivat arvioida ja soveltaa hybridin työtavan ratkaisuissaan sekä kuvataan esimerkkejä yrityksissä toteutetuista ratkaisuista.  

Työhyvinvointia verkostoista 

Tämä on käsikirja sinulle, joka haluat tietää miten psyykkistä ja/tai fyysistä hyvinvointia voidaan tukea verkostomaisella mallilla. Julkaisuun on kerätty Verkko-hankkeen työhyvinvoinnin verkostojen kehittämisen aikaiset kokemukset ja havainnot.  Julkaisu selvittää miten verkostomainen työskentely aloitettiin henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisella ja miten kahden eri sisältöisen työhyvinvoinnin edistämisen ryhmää tuettiin hankkeen aikana. Julkaisun viimeinen luku avaa mukana olleiden kokemuksia verkostomaisen työhyvinvoinnin edistämisen hyvistä puolista sekä sitä, mitkä tekijät edistävät verkostojen jatkumista hankkeen jälkeenkin. 

VERKKO-hanke päättyy elokuun lopussa 2023. Lämmin kiitos kaikille osallistujille! 

Marion Karppi 
VERKKO-hankkeen projektipäällikkö, työhyvinvoinnin asiantuntija 

Marika Säisä 
VERKKO-projektin liiketoiminnan sparraaja, digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija