Kutsumme Varsinais-Suomen pk-yrityksiä mukaan VERKKO-hankkeeseen, joka auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta turbulenssista kohti uutta ja parempaa tulevaisuutta. Tarjoamme yrityksille tukea liiketoiminnan uudelleenmuotoiluun, hybridin työn johtamiseen ja hallintaan sekä työhyvinvoinnin edistämiseen.


Pitkän odotuksen jälkeen olemme tilanteessa, jossa voimme jo vahvalla luottamuksella todeta puolentoista vuoden koronapiinan olevan hellittämässä. Euroopan maista ainakin Ruotsi ja Iso-Britannia ovat jo luopuneet kokoontumisrajoituksista, jotka vaikeuttivat monien yritysten liiketoimintaa radikaalilla tavalla koko maailmassa. Suomessa odotamme parhaillaan riittävää rokotuskattavuutta, jotta meilläkin päästään siirtymään uuteen aikakauteen.

Pandemia on jättänyt jälkeensä lukuisia sosiaalisia, ekonomisia ja terveydellisiä vaikutuksia, joita emme kokonaisuudessaan vielä ymmärrä. Sen tiedämme, että erityisessä ahdingossa ovat olleet kulttuuri-, ravintola- ja matkailualan yritykset ja moni on joutunut lopettamaan liiketoimintansa.

En ole ekonomisti, yhteiskuntatieteilijä tai epidemiologi, mutta tiedän, että korona on vaikuttanut ainakin välillisesti lähes jokaisen suomalaisen elämään. Keskustelut alueen yrittäjien kanssa ovat konkreettisella tavalla kuvanneet turbulenssia, jossa yrittäjät ovat olleet. Hyvinvointi ja jaksaminen ovat olleet enemmän kuin koetuksella.

Kutsumme nyt Varsinais-Suomen pk-yrityksiä mukaan VERKKO-hankkeeseen, joka auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta turbulenssista kohti uutta ja parempaa tulevaisuutta. Tarjoamme yrityksille tukea liiketoiminnan uudelleenmuotoiluun, hybridin työn johtamiseen ja hallintaan sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. Näitä teemoja edistetään yhteisissä työpajoissa, joihin voi osallistua yrityksen tarpeen mukaan. Työpajoissa kehitetään yhdessä yrittäjien ja asiantuntijoiden kesken yritysten liiketoimintaa kestävämmälle pohjalle, ratkotaan esiin tulleita hybridin työn johtamisen haasteita sekä tsempataan yrittäjää ja henkilöstöä parempaan työhyvinvointiin perustamalla työhyvinvoinnin verkostoja.

Tutustu VERKKOon ja sen palveluihin sekä työpajojen ajankohtiin. Ilmoittautumislinkistä pääset varmistamaan paikkasi jo loppuvuodesta alkaviin työpajoihin. Ja muuten, tämä kaikki on osa Turun AMK:n tehtävää alueen elinvoimaisuuden tukijana, eikä työpajoihin osallistuminen maksa yrityksille mitään!

Marion Karppi
VERKKO-hankkeen projektipäällikkö
T
yöhyvinvoinnin asiantuntija

VERKKO-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.