Koronapandemialla on ollut monenlaisia vaikutuksia yritysten arkeen ja toimintaan. Se on voinut lamaannuttaa niin liiketoimintaa kuin työntekijöiden jaksamista.

Oletteko huomanneet kaipaavanne tukea työhyvinvoinnin saralla? Työskentelettekö hybridin mallin mukaan fyysisesti eri paikoissa sekä virtuaalisissa ympäristöissä ja olette huomanneet kehittämistarpeita arjen toimivuudessa?

Jos vastasit edellisiin kyllä, on VERKKO-hanke kuin teille suunniteltu. Osallistuville yrityksille maksuttomat palvelut tarjoavat konkreettisia työkaluja niin omaan hyvinvointiin kuin tiimin työn sujuvoittamiseen. Hankkeeseen ovat tervetulleita varsinaissuomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset, ja eri palvelukokonaisuuksista voi valita itsellesi sopivia tapoja edistää työhyvinvointia ja arjen toimivuutta.

Haluatteko panostaa yksilöiden hyvinvointiin?

“Työhyvinvoinnin verkostot” toimii sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin ryhmissä, joihin voi osallistua jopa molempiin. Ryhmät sisältävät konkreettisia alkumittauksia, kuten terveyskunnon testaamista tai vaikkapa kuormittumisen ja palautumisen tasapainon mittaamista (Firstbeat-hyvinvointianalyysi), joiden kehittymistä seurataan hankkeen aikana. Tarjolla on myös asiantuntijaluentoja muun muassa uneen ja ravitsemukseen liittyen.

Tutustu tarkemmin palvelukokonaisuuteen ja ilmoittaudu mukaan.

Tehdäänkö teillä hybridiä työtä?

Hybridillä työllä tarkoitamme laajasti aikaan ja paikkaan sitomatonta työtä, jota kuvaa työntekijän vastuu tuloksellisuudesta, oman työn kehittämisestä ja uuden oppimisesta. Hybridissä työssä teknologiat tukevat tiimien työskentelyä ja lisäävät tavoitettavuutta, kommunikaatiota ja yhteistyötä. Hybridiä työtä tekevissä työyhteisöissä opitaan yhdessä ja kehitetään yhteisen työn sujuvuutta. Työn muotoilun keinoin työtä voidaan muokata mielekkäämmäksi ja sujuvammaksi niin yksilön kuin tiiminkin näkökulmasta.

Tutustu tarkemmin hybridin työn työpajoihin ja ilmoittaudu mukaan.

Hyvinvoivat yksilöt ja tiimit ovat yrityksen voimavara. Hyvinvoivien ja innostuneiden tiimien työpanos parantaa yrityksen kilpailuetua kilpailijoihin nähden ja uusien verkostojen myötä on mahdollista kehittää liiketoimintaa! Tervetuloa mukaan!

Anu Granberg ja Teemu Hyytiä
VERKKO-projektin työhyvinvoinnin sparraajat

VERKKO-hanketta Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.