Suomessa on Kaupparekisterin tilastojen mukaan lähes 240 000 yksinyrittäjää. Nämä yritykset ovat koko Suomen yritysmäärässä varsin merkittävä osa. Yrittäjyyden polulla on paljon vapauksia, mutta myös paljon vastuuta. Mitä kannattaa ulkoistaa ja mitä tehdä itse? Mitkä ovat yritykseni kannalta toimivimpia markkinointikanavia? Miten jaan aikana eri toimintojen kesken? Yksinyrittäjä on sanansa mukaisesti yksin. Siinä missä yrittäjänä pääsee itse määrittämään työajat ja -tavat, on myös kaikki päätökset – niin suuret kuin pienetkin – tehtävä yksin.

Verkostoitumisen tärkeys nousee arvoon arvaamattomaan erityisesti yksinyrittäjille, sillä verkostoista voi saada liiketoimintansa kehittämiseen tärkeää tukea, yhteistyöideoita ja toisinaan ihan vaan vaihtaa ajatuksia yrittäjäkollegan kanssa. Verkostot toimivat paitsi tukena, myös tuovat mahdollisuuksia laajempaan näkyvyyteen ja liiketoiminnan kasvuun.

Toukokuussa julkaistussa blogissamme ”Palvelumuotoilulla parempaan bisnekseen” kerroimme kevään 2022 kestäneessä liiketoiminnan kehittämisen työpajasarjasta, jossa 13 yrittäjää 11 yrityksestä kehitti yhdessä ja erikseen omaa liiketoimintaansa. Yrittäjistä muodostui verkosto, jossa käytiin avoimesti läpi yritysten liiketoimintaa, tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita, sparrattiin toinen toistaan ja hahmoteltiin yhteisiäkin palveluja. Työpajasarjan jälkeen yrittäjät antoivat hyvää palautetta verkostomaisesta kehittämismallista, jolle nähtiin selkeä tarve.

Saman tarpeen on huomannut Unelmayrittäjät-yhteisön perustaja Harri Lindblom:

  • Unelmayrittäjissä uskomme, että yrittäjän hyvinvointi on tärkein asia yrityksen hyvinvoinnin kannalta. Yhteisössä haluamme tehdä yrittämisestä hauskaa ja hyvinvoivaa

Unelmayrittäjät on Facebook-yhteisö, jossa yrittäjät pääsevät verkostoitumaan toisten yrittäjien kanssa. Ryhmän tarkoituksena on luoda yhteisö, jossa erityisesti pien- ja yksinyrittäjät voivat saada toisiltaan tukea, jakaa kokemuksia ja kehittää yritystaitojaan.

Seuraava VERKOn liiketoiminnan kehittämisen työpajasarja käynnistyy 6.10.2022 kestäen n. 6 kk. Työpajasarja on ilmainen ja suunnattu varsinaissuomalaisille yrittäjille. Lue lisää ja lähde mukaan!

Marika Säisä

Verkko-projektin liiketoiminnan sparraaja, digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija

Yritysten lukumäärät: PRH – Kaupparekisteri – Yritysten lukumäärät

Kevään blogi: Palvelumuotoilulla parempaan bisnekseen – VERKKO (verkko-projekti.fi)

Liiketoiminnan työpajasarja: Liiketoiminnan workshop – VERKKO (verkko-projekti.fi)

Unelmayrittäjät: Etusivu – Unelmayrittäjät (unelmayrittajat.fi)