Tutkimusten mukaan yrittäjien työhyvinvoinnin kokemusta luovat yrittäjyyteen liittyvä autonomia, työn joustavuus sekä omien taitojen ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntäminen. Yrittäjyydessä työn muotona on monia elementtejä, kuten vapaus ja sitoutuminen, jotka edistävät yksilön työhyvinvointia. Itsenäiset ammatinharjoittajat raportoivat työnsä olevan joustavampaa ja itsenäisempää kuin organisaatiossa työtä tekevät – samalla taito työn rajaamiseen ja palautumisesta huolehtimiseen nousee tärkeäksi.

VERKKO-hankkeessa olemme tarjonneet yrittäjille mahdollisuutta edistää taitoja työn rajaamiseen ja antaneet vinkkejä huolehtia riittävästä palautumisesta. Kun työ innostaa ja vie mukanaan, voi olla hankala sulkea työasioita mielestä. Olethan jo napannut parhaat vinkit palautumiseen parisen viikkoa sitten ilmestyneestä blogijutustamme?

Riittävän työn rajaamisen haasteen edessä on myös moni hybridityötä tekevä, oli sitten yrittäjä tai palkansaaja. Kun työn tekemisen aika ja paikka eivät enää ole merkityksellistä, vaan tarkastellaan työn tuloksellisuutta ja tehtäväkohtaista suoriutumista, saadaan aikaan kaksiteräinen miekka.

Vapauden, joustavuuden ja itsenäisyyden mukana tuoma subjektiivinen työn ilo ja imu saattavat nielaista tekijänsä uupumuksen tai eristäytyneisyyden partaalle. Kehitteillä oleva hybridityön opas ottaa kantaa tähän haasteeseen, ja tulemme antamaan lisää yrittäjille soveltuvia ja jo testattuja vinkkejä. Opas julkaistaan ensi keväänä, pysythän kuulolla!

Marion Karppi
VERKKO-hankkeen projektipäällikkö, työhyvinvoinnin asiantuntija

Lähteet:

Shir, N., Nikolaev, B. N. and Wincent, J. (2019) ‘Entrepreneurship and well-being: The role of psychological autonomy, competence, and relatedness’, Journal of business venturing, 34(5), p. 105875. doi: 10.1016/j.jbusvent.2018.05.002.

Stephan, U. et al. (2020) ‘Self-employment and eudaimonic well-being: Energized by meaning, enabled by societal legitimacy’, Journal of business venturing, 35(6), pp. 106047–106047. doi: 10.1016/j.jbusvent.2020.106047.

Wiklund, J. et al. (2019) ‘Entrepreneurship and well-being: Past, present, and future’, Journal of business venturing, 34(4), pp. 579–588. doi: 10.1016/j.jbusvent.2019.01.002.